A Sema cégcsoport pályázatot ír ki a 2012. évre startup programban való részvételre

A pályázat célja:

Új, magas hozzáadott értéket előállító vállalkozások alapításának támogatása. Specifikus célunk a természetes személyek piacképes, innovatív ötleteinek, gyakorlati megvalósításának támogatása a piacképes öletek demonstrációs/pilot bevezetésének vagy piacra vitelének, és a menedzsment és a tőkebefektetés bevonási kompetenciák fejlesztésének támogatásával. Kiemelt célunk, hogy a projektek eredményeként létrejövő innovatív start-up cégeket felkészítsük kockázati tőke bevonására a további növekedés elősegítésére.

A pályázat tárgya:

Projekt tárgyát képező innovációs tevékenység, ezen belül különösen az innovatív ötlet, illetve piacképes termék/technológia/szolgáltatás kialakításához szükséges technológiai fejlesztések elvégzése; pályázónál a projekt tárgyát képző tevékenységet végző személy foglalkoztatásának támogatása – bérköltség formájában.

Mit kapsz a SEMA-tól?

Ha a SEMA elolvasta a projekt ötletedet, - amelyhez csatoljuk az adatlapot – és azt piacképesnek találta, akkor segítünk neked abban, hogy pénzhez juss, holnap és holnap után is. Ennek keretében pályázunk veled, majd megint, tőkét vonnunk be a megalakult cégbe. Ezért neked, pedig csak dolgoznod kell. Hogy ez miért jó nekünk? Hidd el, a sikereid részeseivé kívánunk válni, ezért a nyereségből részesedést kérünk.

Mire pályázhatnak?

- cégalapítással kapcsolatos jogi tanácsadás
- iparjogvédelmi oltalomszerzési eljáráshoz kapcsolódó jogi és iparjogvédelmi szolgáltatás igénybevétele
- újdonságkutatás és más iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások, valamint a technológiai fejlesztést támogató egyéb iparjogvédelmi tanácsadás.
- projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés
- projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó immateriális javak beszerzése
- a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó anyagbeszerzés

Mire kell költenünk?

- szükséges üzleti terv elkészítése
- projektmentori szolgáltatás igénybevétele
- bérköltségek
- szolgáltatások
- eszközbérlet
- eszközbeszerzés
- anyagbeszerzés
- immateriális javak
A pályázat benyújtásának határideje és módja: - Október 1.

Pályázati dokumentumok:
kitöltött pályázati űrlap;
fényképes szakmai önéletrajz;

A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni és az info@semaassistance.hu emailre kell elküldened, pályázat tárggyal. Csak írd meg ötleted!

A benyújtott pályázatok értékelése: A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 1 héten belül a SEMA által felállított szakmai bizottság bírálja el, és készít döntési javaslatot, amelyről másnap értesíti a pályázókat.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:
a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat
a pályázó ötlete innovativ és a piacilag megvalósítható.